Käyttöehdot

Lue nämä ehdot huolellisesti, ennen kuin käytät WWW-palveluamme.

Ehdot

Käyttämällä Vitsikirjasto.fi:n WWW-palvelua sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja. Älä käytä palvelua, jos et hyväksy ehtoja ja suostu noudattamaan niitä.

Tämän palvelun sisällön omistaa Cradia Oy. Cradia Oy tarjoaa Vitsikirjasto.fi-palvelun sellaisenaan ja sellaisena kuin se on saatavilla. Palvelun tarkkuuden, saatavuuden, luotettavuuden tai sisällön suhteen ei anneta minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta. Vitsikirjasto.fi:n WWW-palvelu saattaa sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai typografisia virheitä. Cradia Oy voi vapaasti tehdä tietoihin muutoksia tai lisäyksiä, ja sillä on oikeus muuttaa palvelua tai estää siihen pääsy milloin tahansa.

Cradia Oy ei vastaa millään tavalla suorista, satunnaisista, välillisistä, epäsuorista, toissijaisista, erityisistä tai rangaistukseen johtavista vahingoista eikä muistakaan vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai menetetyistä voitoista, jotka liittyvät palvelujen käyttämiseen tai käytön yrittämiseen tai siihen, että Vitsikirjasto.fi WWW-palvelua tai jotakin siihen linkitettyä kohdetta selaillaan, tai siihen, että tämän palvelun sisältöä ei pystytä käyttämään, tai siihen, että käytössä tai välityksessä on vikaa, keskeytys, puute, virhe, viive, virus tai linja- tai järjestelmävirhe, vaikka Cradia Oy:lle tai sen edustajille kerrotaan vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista. Cradia Oy ei vastaa tiedosta tai aineistosta, jota kolmannet osapuolet tarjoavat Vitsikirjasto.fi WWW-palveluun linkitetyn kohteen kautta. Cradia Oy ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta sisällöstä.

Vitsikirjasto.fi WWW-sivujen tarkoituksena ei ole antaa ohjeita tai suosituksia eikä toimia päätösten tai toiminnan pohjana.

Vitsikirjasto.fi WWW-sivut saattavat sisältää linkkejä kolmannen osapuolen omistamiin sivustoihin. Cradia Oy ei vastaa kolmansien osapuolten sivustoista, joihin siirrytään Vitsikirjasto.fi-sivuilta, eikä edusta tällaisia sivustoja. Cradia Oy ei ole vastuussa tällaisten sivustojen sisällöstä tai sivustojen käytöstä. Käyttäjä siirtyy kolmannen osapuolen sivustoihin aina omalla vastuullaan.

Vitsikirjasto.fi:n WWW-sivut saattavat sisältää käyttäjien hyväksi tarkoitettua kolmansien osapuolten omistamaa sisältöä. Cradia Oy ei voi valvoa tällaista sisältöä eikä vastaa kolmansien osapuolten omistamasta sisällöstä eikä edusta tällaista sisältöä. Cradia Oy ei ole vastuussa kolmannen osapuolen omistamasta sisällöstä, jonka epäillään loukkaavan jonkun immateriaalioikeuksia.

Cradia Oy varaa oikeuden milloin vain ja mistä syystä tahansa muuttaa näitä WWW-sivuja tai lopettaa sivut ilman ennakkovaroitusta. Cradia Oy ei ole missään vastuussa käyttäjälle WWW-sivujensa muutoksista tai lopettamisesta.

Toimittamalla WWW-sivuihin liittyvää materiaalia mille tahansa Cradia Oy:n palvelimelle, esimerkiksi sähköpostin kautta tai WWW-palvelun välityksellä, materiaalin toimittajana sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja: Toimittamasi materiaali ei ole luottamuksellista tai omistusoikeudellista, materiaali kuuluu sinulle ja/tai sinulla on oikeus toimittaa se Cradia Oy:lle. Cradia Oy:llä on oikeus julkaista toimittamasi aineisto. Olet vastuussa toimittamasi materiaalin julkaisukelpoisuudesta. Olet korvausvelvollinen, jos kolmas osapuoli esittää Cradia Oy:lle vaatimuksia toimittamasi aineiston johdosta. Sitoudut olemaan esittämättä vaatimuksia Cradia Oy:tä kohtaan toimittamaasi aineistoon liittyen. Cradia Oy:llä on oikeus julkaista, ottaa toimittamasi aineisto kokonaan tai osittain tuotteisiinsa ilman korvausvelvollisuutta ja vastuuta. UPM varaa oikeuden siirtää tai poistaa sille toimitetun materiaalin milloin tahansa ja mistä syystä tahansa.

Vitsikirjasto.fi:n WWW-sivuston käyttäjiä kielletään käyttämästä sivustoa ja sen sisältöä laittomiin tai vilpillisiin tarkoituksiin tai laittoman, uhkaavan, herjaavan, loukkaavan, arkaluonteisen, pornografisen tai häpäisevän viestinnän ja/tai aineiston lähettämiseen tai siirtämiseen sivustosta tai sivustoon tai siviili- tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin johtavan viestinnän ja/tai aineiston lähettämiseen tai siirtämiseen sivustosta tai sivustoon. Sitoudut olemaan toimimatta tavalla, joka vahingoittaa tai haittaa sivuston toimintaa tai sen sisältöä.