Mikä on kiinaksi suutari?

Mikä on kiinaksi suutari?
– Hajo siko mono si

You already voted!